preview

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, je největší základní školou na Uherskohradišťsku. Nachází se v centru bývalé Velkomoravské říše.Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní klub. Školu navštěvuje  727 žáků, z toho 351 žáků je na I. stupni. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život. V 6. až 9. ročníku je jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky.Na škole vyučuje 48 učitelů, 5 vychovatelek, 5 asistentů pedagoga, o provoz se stará 12 správních zaměstnanců. Ve dvou jídelnách vaří 12 kuchařek (jsme i výdejnou pro dvě místní mateřské školky).Do školy dojíždí z okolních obcí celkem 265 žáků, z toho 64 na I. stupeň (především z Kostelan nad Moravou). Od šestého ročníku k nám přichází i žáci z Jalubí, Nedakonic, Zlechova a dalších obcí.Pro výuku využíváme tři budovy – dvě starobylé na náměstí Hrdinů navštěvují žáci I. stupně. Třetí panelová se nachází na nedalekém sídlišti Komenského, chodí do ní žáci II. stupně. Všechny budovy prošly rozsáhlými rekonstrukcemi.V budově na nám. Hrdinů č. 715 jsou v tomto školním roce první a druhé třídy a oddělení školní družiny. V budově číslo 1000 jsou třídy pro žáky 2. – 5. ročníku a jedno oddělení školní družiny. Je zde jazyková učebna i počítačová učebna s připojením k internetu. Přímo ve škole se nachází i tělocvična a jídelna. U obou budov jsou vybavená hřiště.Na I. stupni se žáci učí jazyk anglický. Již od 1. ročníku se učí jazyk anglický. Děti navštěvují mnoho dalších kroužků (dramatický, národopisnou Dolinečku, pohybový, logopedii, fotografický,…).V roce 2004 proběhla i první část rekonstrukce budovy II. stupně. Vyměnili jsme okna, dveře, zateplili fasádu a zrekonstruovali tělocvičnu. Díky dotaci KÚ Zlín a MěÚ Staré Město jsme u školy vybudovali doskočiště a tři rozběhové dráhy. K tělocviku využíváme i nedalekou sportovní halu. V dalších letech jsme zateplili atrium a střechu, došlo i k částečné rekonstrukci elektroinstalace.Výuka na II. stupni probíhá v 15 kmenových třídách.Žáci mají k dispozici čtyři jazykové učebny, dvě počítačové učebny a dále odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, pracovních činností, keramickou dílnu a kuchyňku. Přímo u školy je školní zahrada se skleníkem. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí díky projektu Zahrada v proměnách času, podpořeného MŠMT. Velké přestávky mohou žáci trávit za pěkného počasí v atriu.