preview

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně a nabízí:Gymnázium J. G. Mendela – všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření, ale široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů.I. Německé zemské gymnasium – přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Týdenní dotace pro výuku každého z obou jazyků je 3—8 hodin, což výrazně převyšuje počty hodin výuky cizích jazyků na běžných gymnáziích.Střední pedagogickou školu – její absolventi mohou najít uplatnění nejen v mateřských školách, ale i jako vychovatelky (vychovatelé) v řadě dalších zařízení.Anglickou základní školu – je přátelským průvodcem dětí při jejich prvních krůčcích do světa vzdělávání. K jejím přednostem patří nejen nadstandardní materiální vybavení, ale zejména nízké počty dětí ve třídách, vlídné prostředí a individuální přístup k žákům. Výuka probíhá z velké části v anglickém jazyce (využíváme metodu CLIL, tedy Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka). Od školního roku 2019/2020 nabízíme i první třídu s bilingvní metodou výuky. Přijímáme i děti cizinců, které ještě nemluví dost dobře česky, a děti z Mateřské školy Fantazie.Základní uměleckou školu – vyučuje hru na hudební nástroj, zpěv, dramatickou výchovu, taneční výchovu a další obory. Výuka probíhá jednak přímo v budově na Mendlově náměstí, jednak v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná).Mateřskou školu Fantazie – školku pro nejmenší, která se nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici.Více zde: https://www.skolskykomplex.cz/o-nas/