preview

Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54

Popis

Naše střední škola nabízí studium oboru Praktická škola dvouletá, které umožňuje získat střední vzdělání žákům s různou mírou zdravotního postižení (mentální retardace).

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného v souladu s RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.skolavinohradska.cz/
Zaměření školy: Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická škola dvouletá

Podrobné informace o škole

Informace o škole

Výuka ve škole probíhá podle ŠVP, zpracovaného v souladu s RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá.

Praktická škola dvouletá připravuje žáky, chlapce a dívky, pro praktický život. Dvouleté studium je zaměřeno na praktické předměty: přípravu pokrmů, odívání, dílenské práce, základy anglického jazyka, práce na počítači a především předprofesní přípravu s možností dalšího studia na OU.

Škola má již mnohaletou tradici. Každý rok jsou otevírány dvě třídy s počtem maximálně 14 žáků ve třídě.

Škola nepořádá přijímací zkoušky, pouze přijímací pohovor.

 

VÝUKA

Výuka se uskutečňuje ve škole ve speciálně vybavených učebnách (cvičná kuchyně, šicí dílna, keramická dílna, dílny pro drobnou řemeslnou výrobu, tělocvična s horolezeckou stěnou).

Součástí výuky je čtyřhodinová páteční praxe (předprofesní příprava).
Předprofesní příprava probíhá v budově školy, nebo v individuálně zvoleném či školou nabídnutém pracovišti (např. v botanické zahradě, mateřské škole, závodní kuchyni, stacionáři, obchodech, kancelářích). Ve škole probíhá projekt “Fiktivní firma“, který v rámci tohoto předmětu v odborných dílnách (šicí dílna, keramická dílna, dřevodílna) co nejvěrohodněji simuluje podmínky reálného zaměstnání.

 

Škola pořádá v průběhu roku řadu sportovních, kulturních, výchovných, vzdělávacích a poznávacích akcí.

Diskuze