preview

Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Popis

"S NÁMI ZNÁTE SVOJI BUDOUCNOST"

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://stredniskola.bohemia-chrudim.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SkolyBohemia/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Pedagogické lyceum – Tělesná výchova a sport

Pedagogické lyceum – Humanitní studia

Podrobné informace o škole

Důraz je ve vzdělávání kladen především na výuku cizích jazyků a praktickou stránku výuky, která je obohacována různými kvalifikačními kurzy odborníků z praxe. Kurzy nejsou vázány na obor, žáci různých zaměření se mohou účastnit kurzů dle vlastního zájmu. Kurzy se otevírají, pokud je dostatečný počet zájemců.

Žáci chodí do výuky ve slušném oblečení, které je stanoveno školním řádem. Ve své dosavadní historii má škola více než 1000 absolventů, kteří nacházejí dobré uplatnění ve vystudovaných oborech. Naše škola je velice žádána i zájemci o studium ze sociálně slabého prostředí. Těmto zájemcům škola sama poskytuje nebo zprostředkovává granty na financování studia, odborné kurzy, exkurze a certifikovaná školení. Škola formou sociálního programu a stipendií aktivně podporuje nadané žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

​PROČ PRÁVĚ NA ŠKOLU BOHEMIA 

Praxe na tuzemských pracovištích (pozn. z hlediska finančního nejsou pro žáky ziskové).

Praxe v zahraničí (jsou pro žáky finančně zajímavé, s další možností legální práce v zahraničí v oboru po ukončení školy).

Škola není vázána státním normativem pro dělení žáků ve skupinách (tzn. individuální přístup a malé pracovní skupiny vedené kvalifikovanými odborníky).

Možnost absolvování dalších odborných („rekvalifikačních“) kurzů, které skýtají další pracovní uplatnění v oboru i ve vlastní podnikatelské činnosti.

Možnost nepovinného studia cizích jazyků (ruština, francouzština, španělština, arabština, základy latiny) vedeného kvalifikovanými odborníky.

Možnost navštěvovat odborné kroužky – rozšířená výuka jazyků.

Škola dosahuje špičkových výsledků ve sportovních soutěžích (fotbal, atletika, volejbal, basketbal, …), což dokumentují vynikající výsledky žáků v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni.

Výchovná část vzdělávacího procesu klade důraz i na oblečení, péči o zevnějšek a vzhled žáků, což je vkladem pro budování jejich následující kariéry.

Stravování – hotová jídla. 

Výborná dostupnost školy z autobusového či vlakového nádraží.

Vynikající a rozmanité uplatnění absolventů na trhu práce (pedagogická dráha, sportovní oddíly) v tuzemsku i v zahraničí.  

Možnosti praxe pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– mateřské školy

– školní družiny

– zájmové kroužky

– dětské tábory

– zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+ (Anglie, Irsko)

Nabídka sportovních a vzdělávacích kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– adaptační kurz

– lyžařský kurz

– cyklistický kurz

– vodácký kurz

– kurz tvořivosti

Nabídka rekvalifikačních kurzů pro žáky oboru Pedagogické lyceum:

– kurz asistenta pedagoga

– kurz pracovníka v sociálních službách

– animátorský kurz

– tejpovací kurz

– nutriční specialista

– masérský kurz

Diskuze