Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace

Popis

Naše škola rodinného typu poskytuje žákům základní a střední vzdělávání ve třech typech škol – základní škola, základní škola speciální a střední škola. Škola sídlí v ulici Svatopluka Čecha 2773, Žatec. Je tvořena jednou budovou, kde jsou umístěny všechny kmenové třídy. Schválená kapacita základní školy 100 žáků, z toho základní školy speciální je 10 žáků, střední školy je 40 žáků. Poskytujeme vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky. Při výuce upřednostňujeme individuální přístup, využíváme moderní metody výuky. Škola je pravidelně zapojována do celé řady projektů – Kontík a Třídílek, Ovoce do škol, Recyklohraní, Kurz primární prevence a další. Při základní škole funguje i školní družina s kapacitou 30 dětí.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.ddzatec.cz/
Zaměření školy: Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Provozní služby - učební obor

Praktická škola jednoletá

Praktická škola dvouletá

Diskuze