preview

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

Popis

Jsme příspěvková organizace zřízená ke dni 1. 7. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/7 ze dne 25.června 1992 - Zakládající Zřizovací listina  - fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání.
Najdete nás na pražském Vyšehradě.  (dát odkaz na mapu)
Důraz klademe na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Naším cílem je co nejlepší integrace našich absolventů do běžného života a přirozeného sociálního prostředí.
Naše služby poskytujeme přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují naše bezbariérové školy, bydlí celý týden v našem  týdenním stacionáři nebo se účastní programu samostatného bydlení. Zároveň podporujeme dalších přibližně tři sta žáků, kteří chodí do běžných škol v místě bydliště. 

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.jus.cz/
Zaměření školy: Pro mentálně postižené, Děti s handicapy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
  • Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
  • V pevnosti 13/4, 12800 Praha 2
  • tel.: 261225261
  • e-mail: podatelna@jus.cz
  • http://www.jus.cz/

Diskuze