preview

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Popis

Škola  poskytuje  základní   a  střední  vzdělání  v souladu  se  zákonem  č.  561/2004  Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je  školou bez speciálního zaměření. 

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.zsgvitkov.cz
Zaměření školy: Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, Otevřená škola, Pro mentálně postižené, Specifické poruchy učení, Děti s vývojovými poruchami chování, Ekologie, Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 400

Podrobné informace o škole

Škola  poskytuje  základní   a  střední  vzdělání  v souladu  se  zákonem  č.  561/2004  Sb.,  o  

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je  

školou bez speciálního zaměření. Cílem školy je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke  

vzdělávání  a  motivovat  ho  k celoživotnímu  učení,  rozvíjet  jeho  osobnost  a  individualitu  

s cílem rozvíjet klíčové kompetence jako soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů  

a  hodnot,  které  škola  utváří  a  rozvíjí  v průběhu  základního  vzdělávání.  Škola  je  otevřená  

žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním,  

žákům  talentovaným  i  žákům  mimořádně  nadaným.  Škola  rozvíjí  zájmové  vzdělávání  ve  

školní družině a školním klubu a poskytuje školní stravování žákům i zaměstnancům škol.  

Součástí  školy  je  Školní  poradenské  pracoviště.  Škola  má  částečně  zbudován  bezbariérový  

přístup.  

  • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
  • Komenského 754, 74901 Vítkov
  • tel.: 556300779
  • www.zsgvitkov.cz

Diskuze