preview

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Popis

Střední škola poskytuje střední odborné vzdělávání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech, vychovává žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru, k bezproblémové integraci do společnosti a k profesnímu uplatnění na trhu práce. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT, z kterých vychází Školní vzdělávací programy (ŠVP).

Vzdělávání žáků je realizováno prostřednictvím speciálně pedagogických metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky (interaktivní tabule, PC, 3D tiskárny apod.). Výuka se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na externích pracovištích v soukromé i státní sféře. Provozujeme vlastní svářečskou školu, pro žáky zajišťujeme kurzy autoškoly, organizujeme odborné exkurze, kulturní akce, přednášky a besedy. Žáci se zúčastňují s úspěchem různých odborných celorepublikových soutěží (opraváři zeměd. strojů, kováři, kuchaři, aranžéři atd.).

Pro veřejnost poskytujeme kadeřnické a masérské služby ve vlastních provozovnách, zajišťujeme zednické, instalatérské, elektrikářské, truhlářské a autoopravářské práce, kurzy svařování, je možnost sjednání zakázkové výroby u oborů květinářské a aranžérské práce, cukrářské a kuchařské práce, pronajímáme tělocvičnu, celoročně zajišťujeme stravování a v době školních prázdnin i ubytování, atd.

Střední odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech středního vzdělávání. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.ssrsobeslav.cz/
Zaměření školy: Odborné učiliště, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení)

Strojní mechanik (ŠVP Zámečník – zaměření na svařování)

Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář – silnoproud)

Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

Obráběč kovů (ŠVP Obráběč kovů) kód 23-56-H/01

Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)

Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)

Truhlář (ŠVP Truhlář)

Zahradník (ŠVP Zahradník)

Kadeřník (ŠVP Kadeřník)

Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)

Zednické práce (ŠVP Zednické práce)

Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)

Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)

Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)

Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)

Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)

Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)

Diskuze