preview

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Popis

Základní škola je součástí školy s názvem Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 18 tříd.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.rg.prostejov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/people/Re%C3%A1…72/
Zaměření školy: Jazykové, Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 529

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

79-41-K/41 Gymnázium Prezenční studium
79-41-K/61 Gymnázium Prezenční studium

Podrobné informace o škole

Škola Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. byla zřízena od školního roku 1992/93. Sídlí ve školní budově, která byla postavena v roce 1974 a sloužila jako základní škola. Specifickým znakem školy tedy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu. Od 1. 9. 2021 byl škole udělen čestný název Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov.

Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, případně tři třídy. V současné době ji navštěvuje kolem 500 žáků. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Stravování žáků a studentů zajišťuje vlastní školní jídelna s kapacitou 1 300 strávníků.

Pro žáky I. stupně ZŠ je zřízena školní družina.

Do všech prostor školy je zabezpečen bezbariérový přístup

 

Škola nabízí:

 • Moderní výuku v odborných učebnách fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Chemickou laboratoř s kapacitou pro 16 studentů
 • Výuku v multimediální učebně s 30 počítači v síti
 • Respirium - místnost pro přednášky, besedy, výstavy
 • Školní knihovnu
 • Dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro basketbal, plážový volejbal a další míčové hry)
 • Individuální studijní plán pro nadané studenty
 • Týdenní jazykový pobyt ve Velké Británii
 • Kontakt s rodiči prostřednictvím webu, individuální informace o studijních výsledcích
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Podporu charitativních akcí
 • Účast v projektu Adopce na dálku
 • Plán prevence rizikového chování a výchovného poradenství

Reálné gymnázium nabízí:

 • Zaměření na přírodní vědy a výpočetní techniku
 • Přípravu na studium pro všechny typy vysokých škol
 • Volitelné semináře podle zaměření studentů
 • Lyžařský výcvik pro první ročník čtyřletého a třetí ročník šestiletého studia
 • Letní sportovní kurz pro třetí ročník čtyřletého a pátý ročník šestiletého studia
 • Krátkodobou stáž na Fyzikálním ústavu AV ČR, týdenní biologickou exkurzi
 • Zapojení do soutěží, olympiád a středoškolské odborné činnosti

Diskuze