1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.

 • Holandská 2531, 272 01 Kladno
 • Tel.: 312 687 800

Popis

Jsme soukromá základní škola založena v roce 2014, nabízíme základní vzdělání v plnohodnotné, zdravé a bezpečné škole ve třídách s malým počtem žáčků a individuálním přístupem. Třídy máme do max. počtu 16 žáků. Tradiční formy a metody doplňujeme o metody alternativní s prvky Montessori, Walsdorfské školy, ap.

Jsme stabilní škola, od roku 1992 se věnujeme střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Nyní nabízíme 5 maturitních oborů v denní, dálkové a distanční formě.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Otevřená škola, Obecné zaměření
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 19

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Podnikání

Ekonomika a podnikání

Grafický design

Cestovní ruch

Průmyslový design

Informační technologie

Podrobné informace o škole

Naše základní škola je nová, bezpečná, zdravá a neinkluzivní škola. Filozofií naší školy je individuální přístup ke každému žákovi a zároveň vytvoření přátelského a podnětného prostředí, které bude děti stimulovat a motivovat k lepším výkonům.

 • max. počet žáků ve třídě do 16, aby byl zajištěn individuální přístup
 • roční školné činí 10 000 Kč, je možno domluvit měsíční splátky
 • čtení vyučujeme analyticko-syntetickou metodou, tzn. slabikováním
 • vyučujeme klasické psací písmo (nikoli comenia script)
 • výuka anglického jazyka hravou formou od 1. třídy
 • interaktivní technologie ve výuce
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • plavání ve 2. a 3. třídě zdarma
 • elektronická žákovská knížka
 • 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.
 • Holandská 2531, 272 01 Kladno
 • tel.: 312 687 800

Diskuze