preview

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

  • Zdeňka Štěpánka 2912/8, 43401 Most
  • Tel.: 417639245
  • Web: web.zs10.cz

Popis

Zřizovatelem Základní školy Zdeňka Štěpánka v Mostě je statutární město Most.Objekt školy má 5 pavilonů. První a druhý stupeň, školní družinu se školní jídelnou, tělocvičnu, dílny. K budově patří víceúčelový sportovní areál, který byl otevřen 22. prosince 2006 po rekonstrukci a je využíván jak pro potřeby výuky, AK Most a FK SIAD Most, tak i pro volnočasové aktivity žáků. Školní družina má statut cvičné školy průběžné pedagogické praxe pro výchovu a odborné vzdělávání žáků Střední pedagogické školy v Mostě.   Škola má v letošním školním roce 26 tříd (15 tříd na prvním stupni a 11 tříd na druhém stupni). Pro výuku jsou využívány odborné učebny - fyzika, chemie, výtvarná výchova, zeměpis, přírodopis, školní kuchyňka, hudebna, dvě počítačové učebny s internetem, interaktivní tabule na 1. i 2. stupni.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: web.zs10.cz
Zaměření školy: Matematické, Přírodovědecké, Sportovní
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 617

Podrobné informace o škole

Počet tříd: 26, předpoklad 3 první třídy ve školním roce 2015/2016.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola studna života“.
Zaměření: od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve spolupráci se sportovními kluby FK Baník 1909 Most (žáci již od 1. třídy), DHK Baník Most – házená, Basketbalový klub Baník Most, projektová výuka, využití informačních technologií ve výuce, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení.
Přípravná třída: ano
Jazyková výuka: anglický od 2. ročníku. Od 7. ročníku volba dalšího cizího jazyka (anglický, německý).
Nepovinné předměty: sportovní hry.
Odborné učebny: fyzika (vybudovaná ve školním roce 2014/2015 – Grantový program Chytré hlavy), chemie, zeměpis, přírodopis, školní kuchyňka, hudebna, 2 učebny jazyků, školní dílny, internet ve všech učebnách školy, 2 počítačové učebny, všechny učebny s moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, dataprojektory), víceúčelový sportovní areál.
Mimoškolní činnost: kroužky matematiky, modelářský, dramatický, fotokroužek, zpěv
s kytarou, malý dětský pěvecký sbor, vaření, výtvarná výchova, florbal, házená, pohybově taneční, hra na flétnu, akademický konstruktér, šikovné ruce, příprava na přijímací zkoušky na střední školu.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:30 h.
Školní jídelna: ano.
Školní klub: ne, volnočasové aktivity.
Kantýna: ne, nápojové a jídelní automaty, školní mléko, Ovoce do škol.
Knihovna: ne.
Žákovský parlament: ano.
 

  • Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace
  • Zdeňka Štěpánka 2912/8, 43401 Most
  • tel.: 417639245
  • web.zs10.cz

Diskuze