preview

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

  • Václava Talicha 1855/1, 43401 Most
  • Tel.: 417639241
  • Web: www.4zsmost.cz

Popis

Škola byla založena v roce 1971. Je zřízena jako sídlištní plně organizovaná škola, areál
rozdělen do pěti propojených pavilónových částí.
Součástí školy je školní družina a školní klub, školní jídelna.
Zaměřujeme se na environmentální výchovu, badminton, na prevenci sociálně patologických
jevů, na pomoc žákům s různými školními obtížemi.
V 1. třídách se vyučuje čtení genetickou metodou.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.4zsmost.cz
Zaměření školy: Obecné zaměření
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 587
Počet absolventů od roku založení: 4050

Dny otevřených dveří

​6.4.2017

Podrobné informace o škole

~~Tel.  417639241
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
reditelka@4zsmost.cz                                                         www.4zsmost.cz  

 

Počet tříd: 24, předpoklad dvě až tři první třídy pro rok 2017/18.

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“

Zaměření: ekologická výchova, spolupráce s badmintonovým oddílem Super Stars Most, odborná péče o děti s e speciálními vzdělávacími obtížemi, výuka čtení v 1. ročníku genetickou metodou, možnost vzdělávání žáků se zrakovým postižením.
 
Přípravná třída: ano

Jazyková výuka: anglický jazyk od 2. ročníku povinný, v 1. ročníku nepovinný, v 7. ročníku povinně výuka druhého cizího jazyka, žáci volí mezi německým, francouzským a ruským jazykem.

Volitelné předměty: seminář a praktika z přírodovědných i společenskovědních předmětů, domácnost, sportovní hry, informatika, konverzace v cizím jazyce, výtvarná výchova, badminton.

Odborné učebny: 2 tělocvičny, výtvarná výchova (keramická pec), domácí nauky, fyzika, chemie, dvě počítačové učebny připojené na internet (pro žáky školy zdarma), 2 mobilní počítačové učebny,
 hudební výchova, speciální pedagogika, multimediální knihovna.

Mimoškolní činnost: sport (lehká atletika, kopaná, gymnastika, šachy, badminton, stolní hokej, florbal, volejbal, přehazovaná, karate), výtvarná výchova, keramika, zdravověda, dovedné ruce, netradiční materiály, hra na flétnu, komunikační kroužek.

Nadstandardní činnost: hodina pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedická cvičení,
pro zájemce pře zápisem do 1. tříd „Školička před školou“,
je možné vzdělávání žáků se zrakovým postižením.

Školní družina: čtyři oddělení, provoz od 6.00 do 16.00 hodin, školní klub : 1 oddělení, provoz od 13:00 do 16:00 hod.

Školní jídelna: ano, výběr ze dvou jídel, zdravé školní svačinky.

Kantýna: ne, automat na dotované mléčné výrobky, projekt Ovoce do škol

Knihovna: multimediální pro potřeby výuky a zájmových útvarů.

Žákovský parlament: ano, schůzky pravidelně jedenkrát za měsíc.

Stručná charakteristika školy: Základní škola, Most, Václava Talicha je úplná, sídlištní škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je 15 tříd, na druhém stupni
(6. až 9. ročník) je tříd 9. Máme otevřenu jednu přípravnou třídu.
Základní škola má kapacitu 600 žáků, školní jídelna 550 strávníků, školní družina 120 dětí, školní klub 200 dětí. Dojíždí k nám 28 žáků z okolních obcí. Máme integrováno 15 žáků, dle podpůrného plánu pracuje 17 žáků.

  • Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
  • Václava Talicha 1855/1, 43401 Most
  • tel.: 417639241
  • www.4zsmost.cz

Diskuze