preview

Základní škola Výčapy, příspěvková organizace

  • 7, 67401 Výčapy
  • Tel.: 568 883 611

Popis

Naše škola se nachází asi 10 km jižně od Třebíče v obci Výčapy. Jsme vesnická škola pětitřídní s jednou třídou v každém ročníku. Školu může navštěvovat 100 žáků. Jsme příspěvkovou organizací. Do školy dojíždějí žáci z obcí: Ratibořice, Štěpánovice, Mikulovice, Horní Újezd, Kojetice, Slavice, Petrůvky,  Klučov…. Škola je tvůrčí, používá metody flexibilní, komunikativní, otevřená, bezpečná, partnerská, vstřícná, pozitivní vztah k vzdělávání, pohodová, respektuje a akceptuje názory rodičů a dětí…

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 88

Podrobné informace o škole

Na naši školu docházejí žáci z obvodu a ze spádových oblastí a zájemci o náš školní program i ze vzdálenějších obcí.

Od 1. ročníku probíhá výuka anglického jazyka.

Ve škole jsou žáci se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Vyučující jsou seznámeni se jmény těchto žáků a ve výuce se k těmto potřebám přihlíží tak, aby i tito žáci zvládali učivo, popřípadě je pro ně vytvořen individuální vzdělávací plán.

Pozornost věnujeme i žákům, kteří sice nemají výše uvedené speciální potřeby, ale jejich rodinná situace je závažná. U těchto žáků se snažíme, aby jejich životní handicap byl kompenzován.

V době mimo vyučování nabízíme žákům možnost vyžití v kroužcích – vzdělávacích, hudebních, sportovních, rukodělných, pro děti s SPU a dalších.

Ve výuce využíváme moderní techniku (všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi) vč. počítačové a výtvarné učebny s cvičnou kuchyňkou. Součástí školy je sportovní areál. Jeho součástí je doskočiště pro skok do dálky, volejbalové a basketbalové hřiště. Pro pěstitelské práce je na školním dvoře vytvořen školní pozemek, o který se starají žáci v rámci pracovních činností.

Dvě oddělení školní družiny navštěvují žáci 1. – 5. ročníku.

Důraz klademe na využití získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě, na to, aby žák byl samostatnou, plnohodnotnou osobností, komunikativní, zodpovědný, ochotný, spolupracovat a pomoci druhým.

Jsme zapojeni do sítě Zdravých škol, EU peníze školám a dalších aktuálních projektů.

http://www.vycapy.com

  • Základní škola Výčapy, příspěvková organizace
  • 7, 67401 Výčapy
  • tel.: 568 883 611

Diskuze