preview

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Popis

ZŠ Heyrovského 33 Olomouc je škola se zaměřením na výuku cizích jazyků a tělesné výchovy - specializace atletika, fotbal.

"Heyrák" je škola v pohybu a škola s výsledky! 

 

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.zsheyrovskeho.cz
Facebook: www.facebook.com/pages/ZŠ-Heyrovského-Olomouc
Zaměření školy: Otevřená škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 839
Počet absolventů od roku založení: 3000

Dny otevřených dveří

čtvrtek 8. ledna 2015

Podrobné informace o škole

Naše škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Budovy školy jsou situovány do panelového sídliště, odkud do školy dochází většina žáků. Našimi žáky je mnoho dětí z jiných částí Olomouce, do sportovních tříd dojíždějí žáci i ze vzdálenějších míst. Škola se nachází v blízkosti zastávek MHD, což situaci dojíždějícím žákům do značné míry usnadňuje.

Ve více než třiceti třídách se vzdělává kolem 800 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24 žáků. V ročníku jsou zpravidla tři paralelní třídy na I. stupni a 4 - 5 paralelních tříd na II. stupni.

V oblasti výuky cizích jazyků vycházíme vstříc trvalému zájmu rodičů a jejich dětem nabízíme výuku angličtiny již od 1. ročníku formou nepovinného předmětu.Od 3. ročníku je vždy jedna třída specializovaná na výuku cizích jazyků, od 5. ročníku mají žáci možnost rozvíjet své sportovní nadání ve třídě specializované na tělesnou výchovu se zaměřením na fotbal, od 6. ročníku na atletiku a basketbal.

Usilujeme  o to, aby škola fungovala ke vší spokojenosti, což se neobejde bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů. Chápeme školu jako živý organizmus a jako věc veřejnou – pomozte nám ji tvořit ke spokojenosti všech, kterým není její vývoj lhostejný.

V roce 2011/ 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pláště školních budov (výměna oken a zateplení) a byl zcela zrekonstruován sportovní areál, který byl zpřístupněn veřejnosti.

HISTORIE
provoz školy zahájen ve školním roce 1980 –1981
právní subjektivita od 1.1.1992 
od 1.7. 2009 odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského 

SOUČASNOST 
škola vyučuje 1.- 9. ročník podle ŠVP pro základní vzdělávání „Škola v pohybu“

  • Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace
  • Heyrovského 460/33, 77900 Olomouc
  • tel.: 585758030
  • www.zsheyrovskeho.cz

Diskuze