preview

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec

  • Komenského 7, 38001 Dačice
  • Tel.: 384420434

Popis

      ZŠ Komenského v Dačicích byla založena již v roce 1895. V krásné historické budově školy je poskytováno vzdělání 474 žákům. Škola je moderně vybavena, zapojuje se do mnoha projektů. 

     Všichni se snažíme, aby naše škola byla místem, kde se děti budou cítit dobře.  Chceme, aby si kromě mnoha vědomostí odnesly také spoustu krásných zážitků a dovedností, které budou moci využít i v praktickém životě. 

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 474

Podrobné informace o škole

      Základní škola Komenského začala v Dačicích fungovat již ve školním roce 1895/1896. V současné době výuka probíhá ve dvou školních budovách – hlavní areál školy se nachází v ulici Komenského a odloučené pracoviště pro žáky 1. a 2. ročníku v ulici Bratrská. Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou městem Dačice.

     Aktuálně školu navštěvuje 474 žáků. Je otevřeno 13 tříd prvního stupně a 8 tříd druhého. O chod instituce se stará 31 plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků pod vedením ředitelky Ing. Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Sylvie Ferdanové. O zázemí školy pečují  4 provozní zaměstnanci.

     Školní družina v letošním školním roce navýšila svou kapacitu na 150 dětí a funguje v pěti odděleních. Pro žáky prvního stupně jsou na naší škole již řadu let realizovány tzv. hlídací třídy, kde zejména dojíždějící mohou vyčkat příjezdu autobusového spoje.  

     Vzdělávání probíhá podle nové verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI, platné od 1. září 2016.

     Krásná, historická budova školy je velice moderně zařízena. V každé třídě se nachází dataprojektor, 19 tříd je vybaveno interaktivní tabulí. Nezbytné jsou také počítače s přístupem k internetu, ve kterých je nainstalovaný nejnovější operační systém. Při výuce lze také využít  tablety a netbooky, které naše škola získala v rámci tzv. Výzvy 51. 

     Velmi dobře jsou vybavené odborné učebny na 2. stupni – zejména učebna přírodopisu, chemie, fyziky, výpočetní techniky a zeměpisu – žáci tak mohou ke svému vzdělávání využívat mnoha názorných pomůcek.

     Naši žáci mohou navštívit i školní knihovnu, která je pro ně otevřena každé úterý během velké přestávky. Vybírat mohou z více než 8 000 titulů, nových i starších autorů.

     Od školního roku 2016/2017 u nás funguje i školní parlament, do kterého na základě voleb dochází zástupci z jednotlivých tříd. Členové parlamentu  se podílí na chodu školy, zajišťují aktivity pro své spolužáky a snaží se o to, aby se nám ve škole všem líbilo.

     Na výuku cizích jazyků se zaměřujeme již od první třídy. Děti se formou hry seznamují s anglickým jazykem, ve vyšších ročnících je pro ně tak snazší jazyk zvládat. Od 7. ročníku pak k anglickému jazyku přibývá ještě německý. S jazyky se nesetkávají děti pouze ve vyučovacích hodinách, ale během školního roku je pro ně připraveno mnoho dalších aktivit – například týden s rodilými mluvčími, či zájezd do předvánoční Vídně. Žáci devátého ročníku mají možnost vycestovat i do Anglie.

     Abychom žákům co nejvíce usnadnili přechod z prvního stupně na druhý, je pro ně na začátku 6. ročníku pořádán tzv. adaptační kurz. Děti společně s třídními učiteli vyjedou do přírody, kde se seznamují, podnikají výlety a řeší zapeklité úkoly. V 7. ročníku pak společně odjíždí na lyžařský výcvikový kurz, kde se třídní kolektivy ještě mnohem více stmelí.

     Zajišťujeme mnoho mimoškolních aktivit. Děti, které mají problémy s učením, mohou navštěvovat dyslektický kroužek. Pro ty, co se rádi hýbou, je tu kondiční posilování, sportovní hry a fit-cvičení. Zručné děti se mohou zabývat nitěnou grafikou a pletením z papíru. Pokud si žáci chtějí vypracovat referát na vyučování, je tu pro ně internetový klub a mnoho dalších.

     Aktuálně je naše škola zapojena do několika projektů. Recyklujeme odpad v rámci Recyklohraní, staráme se o správný přísun vitamínu pomocí Ovoce do škol. Za zvýhodněné ceny si děti kupují Školní mléko a přebytečnou energii mohou vybít na zimním stadionu v Telči díky programu Děti do bruslí. Na Den Země je pro naše žáky zajištěno mnoho aktivit v ekologickém duchu.

     Nebojíme se komunikovat s rodiči, a proto jsme také držiteli osvědčení Rodiče vítáni. Naši školu může kdokoliv navštívit během dnů otevřených dveří či Čertovské školy, kdy se celá budova promění v „peklo“!  Nezapomínáme ani na naše předškoláky. Obě naše budovy si mohou prohlédnout, seznámit se s vyučujícími a naším školním maskotem – sovou Amoskou. 

  • Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec
  • Komenského 7, 38001 Dačice
  • tel.: 384420434

Diskuze