preview

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov

 • 313, 54472 Bílá Třemešná
 • Tel.: 499396321
 • Web: www.zsbt.cz

Popis

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (jak zní přesný název) je příspěvkovou organizací obce Bílá Třemešná. Naše organizace zajišťuje předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků vč. školního stravování (školní jídelna a výdejna), školní družiny a školního klubu.

Základní škola je úplná základní škola, která poskytuje základní vzdělání cca 200 žákům v 1. až 9. ročníku. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání 65 dětem ve 3 třídách MŠ.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.zsbt.cz
Zaměření školy: Otevřená škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 240

Dny otevřených dveří

Po předchozí domluvě je možné navštívit školu kdykoliv. Ať už to jsou budoucí žáci a jejich rodiče, přátelé školy či bývalí žáci (třídní srazy), budete vítáni.

Podrobné informace o škole

Škola kromě vzdělávání zajištuje provoz v areálu o rozsahu:

 1. budova základní školy (ZŠ) čp. 313 – 10 kmenových tříd, 2 odborné učebny (učebna pro výuku CH-Př-F, učebna PC 1), školní klub, 2 kabinety, sborovna a 3 kanceláře, 3 šatny (z toho 1 pro TV);
 2. tělocvična – navazující na hlavní budovu ZŠ slouží pro potřeby školy, ale i pro činnosti kroužků a sportovních organizací obce, příp. ostatní veřejnosti – hlavní hala, vestibul, III. oddělení školní družiny (I. patro) a dílny;
 3. budova školní družiny (ŠD) čp. 422 – samostatný objekt školní družiny (I. a II. oddělení s kapacitou 60 dětí) situovaný do prostředí školní zahrady;
 4. budova mateřské školy (MŠ) čp. 365 – dva propojené bloky budov, probíhá v ní předškolní vzdělávání (3 třídy);
 5. budova školní jídelny (ŠJ) čp. 410 – navazuje na budovu MŠ, probíhá v ní stravování žáků, zaměstnanců školy, příp. cizích strávníků (stravovací systém, výběr ze dvou jídel);
 6. sportoviště v areálu školy – sportovní hřiště na kopanou s umělým povrchem, asfaltové hřiště, tenisové kurty, atletická dráha a doskočiště pro skok do dálky;
 7. školní zahrada s dětským hřištěm je využívána pro pracovní činnosti žáků a činnost školní družiny.
 • Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov
 • 313, 54472 Bílá Třemešná
 • tel.: 499396321
 • www.zsbt.cz

Diskuze