preview

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Video

Naše gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferenciovaná střední škola, která připravuje žáky především ke studiu na vysokých resp. vyšších odborných školách a pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Výuka se řídí vzdělávacím programem pro všeobecná čtyřletá a osmiletá gymnázia doplněným o předmět religionistika. V něm se studenti seznámí se základy a historií křesťanství i jiných náboženství. Součástí předmětu jsou také témata z oblasti filosofie, psychologie, sociologie, etiky a práva, lidových tradic a kořenů evropské kultury. Povinně se vyučuje dvěma cizím jazykům, angličtině a němčině.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.bgbzs.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/BGBZS
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xwlifNV-URw&list=PLFe5pXB0WBhI7yRzSrjjOMUSCFLpedMpy&index=1
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Jako volitelné předměty mohou žáci volit z latiny, deskriptivní geometrie, ruského jazyka, španělského jazyka, francouzského jazyka, psychologie či základů ekonomiky a managementu. Ve vyšších ročnících vybírají žáci i druhý volitelný předmět: cizojazyčné konverzace a semináře z matematiky, fyziky, biologie, chemie, seminář základů společenských věd, deskriptivní geometrie a informatiky. Studenti si musí v maturitním ročníku zvolit dva semináře podle svého zaměření dalšího studia.

Diskuze