preview

Základní škola Lipenec, okres Louny

Popis

Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké oblasti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Akceptujeme náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro činnosti. Dáváme žákům dostatečný prostor na zvládnutí učiva. Učitel je pro žáky především partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. Posilujeme ty vzdělávací obory, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti, jako jsou cizí jazyky a informatika.

Kde studovat po základní škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://zs-lipenec.edupage.org/
Facebook: Základní škola Lipenec
Zaměření školy: Obecné zaměření
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 106

Dny otevřených dveří

22. - 23. 3. 2017 a 20. - 21. 4. 2017, dále pak kdykoli po telefonické domluvě.

Podrobné informace o škole

Škola je umístěna v dosahu autobusové zastávky v klidné části obce v blízkosti města Žatce a Loun.
V tomto školním roce jsme vzdělávali 106 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd - 13 žáků. Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké oblasti. Ve výuce se zaměřujeme na činnostní učení. Ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Akceptujeme náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro činnosti. Dáváme žákům dostatečný prostor na zvládnutí učiva. Učitel je pro žáky především partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. Výuka je rušnější, ale vše je provázeno pocity uspokojení, radosti a dobrými výsledky. Posilujeme ty vzdělávací obory, které jsou potřebné pro život v moderní společnosti, jako jsou cizí jazyky a informatika.
Školu navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým standardem školy rozšířená péče o žáky v řadě oblastí (individuální péče, pravidelné doučování, kroužky, spolupráce s odborníky, projekty a kulturní akce). Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou „elitní“ skupinu, ale jsou koncipovány podle potřeb, možností a zájmu většiny žáků.
Vzdělávání je na naší škole realizováno tak, aby odpovídalo standartu základního vzdělávání a naplňovalo vzdělávací program.

2. stupeň nově učebna pro výchovy zaměřena na zdravé sezení na gymnastických míčích Dále je k dispozici samostatná školní družina s vlastním vchodem. Součástí školy je tělocvična, hřiště a jídelna s kuchyní, venkovní třída. U školy se nachází i parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Chodby jsou zdobeny nástěnkami, kde vystavujeme práce žáků a důležité informace.
Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné pracovny: cizí jazyky, učebna výpočetní techniky, učebna výtvarné výchovy a interaktivní učebna. Pro období velmi teplých školních měsíců jsme využívali letní třídu v přístěnku u tělocvičny, která byla v krásném počasí hojně využívána. V prostorách školy je školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a pro učitele. Škola má své vlastní zařízení školního stravování s účelnou jídelnou. Zajišťuje tak pro žáky i zaměstnance školy ranní svačiny, obědy a celodenní pitný režim, který je umístěn na chodbách školy, aby byl všem žákům dostupný. Učebnice a učební pomůcky, jsou průběžně doplňovány a modernizovány. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a komunikačních technologií.

Diskuze